Воздухопловство

Нашето Адвокатско друштво има големо искуство во опслужувањето на клиенти од воздухопловната индустрија, што ни дава огромно познавање за комплексноста на самата индустрија и единствените правни предизвици во овој дел.

Нашите правни услуги во овој домен вклучуваат разни видови на специјалности, меѓу кои и:

  • Советодавни услуги во однос на регулативата: Нашиот тим е обучен да ви дава правни совети во однос на регулаторната рамка, која постојано се развива и менува, со што им помагаме на нашите клиенти да бидат во согласност со законските норми и правила.
  • Правна помош при составување на договори: Ние нудиме правна помош при состав на договори за продажба на воздухоплови, договори за закупување на воздухоплови за домашни авио-превозници.
  • Правна помош при авионски несреќи: Нашето адвокатско друштво има блиска соработка со истражители на авионски несреќи, што ни озвоможува да дадаме стручна и професионална правна помош во оваа област.

Се гордееме со нашата способност да понудиме приспособени и практични правни решенија за нашите клиенти од воздухопловната индустрија. Нашиот тим е посветен да ги заштити вашите интереси и да обезбеди успешни резултати.

Our law firm specializes in providing expert legal advice to the gaming industry, encompassing live games and online platforms. We offer comprehensive guidance on the regulatory framework, licensing, fees, and meeting all legal requirements necessary for the smooth operation of gaming businesses.

We work closely with gaming companies on a day-to-day basis, ensuring their adherence to legal requirements and assisting them in fulfilling necessary obligations. Our team is dedicated to helping the gaming industry thrive while maintaining strict compliance with the law.