ИТ ИНДУСТРИЈА

Нашето адвокатско друштво е посебено специјализирано за давање на правни услуги од областа на ИТ индустријта. Од основање на нови компании во Република Македонија, до преземање, преструктурирање,  длабински анализи, па се до секојнодневна грижа за работењето на ИТ компанијата. Наша особена специјалност е заштита на интелктуалната сопственост и нејзин пренос ИТ индустријата, заштита на лични податоци (GDPR), како и регулриање на работните односи и HR  секојдневна подршка на ИТ компаниите во нивното работење. 

Нашиот тим во оваа област го предводат:

Ивица Јевтиќ

Уравувачки партнер

Ана Тошиќ

Управувачки партнер