Нашиот Тим

КОИ СМЕ НИЕ?

ЗАПОЗНАЈ ГО НАШИОТ ТИМ

Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ е моментално составено од 7 адвокати, со преку 10 години искуство во адвокатурата како и стручни соработници и адвокатски приправници. Ова е дел од нашиот тим:

Ана Тошиќ

Управувачки партнер

Ивица Јевтиќ

Управувачки партнер

Ивана Јевтиќ Николова

Помлад партнер - Адвокат

Велика Трајаноска

Соработник за финансии

Марко Поповски

Канцелариски асистент

Ана Јордева

Приправник

Ана Тошиќ

Управувачки партнер

Ивица Јевтиќ

Управувачки партнер

Ивана Јевтиќ Николова

Помлад партнер - Адвокат

Љупка Наумоска Ѓорѓиевска

Адвокат

Елена Кузмановска

Адвокат

Бранко Костовски

Адвокат

Марија Боцеска

Адвокат

Велика Трајановска

Соработник за финансии

Марко Поповски

Канцелариски асистент

Ана Јордева

Приправник